Est. 2014

READY TO POST "Love" written in Polish : : miłość : : Hand folded, never cut book art

£38.00

"Love" written in Polish.  

xXx

Created by my hand folding the pages of a book.  
Ideal gift for those people who have everything!
Perfect wedding or 1st (paper) anniversary gift ♥
 
No cuts, no glue, no trickery...even my multi-line designs are created from careful hand folding of one book's pages. 
Photos shown are of past pieces, most of which have gone to their new forever homes.  
Exact colours and final appearances naturally vary from book to book. 

====================================================

Miłość" napisana po polsku.

xXx

Stworzony przez moją rękę składającą strony książki.
Idealny prezent dla tych, którzy mają wszystko!
Idealny ślub lub pierwszy (papierowy) jubileuszowy prezent ♥
 
Bez cięć, bez kleju, bez oszustw ... nawet moje projekty wieloliniowe powstają z ostrożnego ręcznego składania stron jednej książki.
Zdjęcia pokazane są z przeszłości, z których większość poszła do nowych domów na zawsze.
Dokładne kolory i wygląd końcowy różnią się w zależności od książki.

(Google translate)

Reviews